Načítava sa

Tieto podmienky Vstupného bonusu sa vzťahujú na nových zákazníkov, ktorí si otvoria účet od 13:00 SEČ 21. mája 2019. Ak ste si otvorili účet pred týmto dátumom a potrebujete kópiu vzťahujúcich sa Podmienok, prosím, kontaktujte nás.
Vstupný bonus - Podmienky
Kvalifikácia
 1. Ponuka je dostupná novým zákazníkom, ktorí sa zaregistrujú od 13:00 SEČ 21. mája 2019.
 2. Uskutočnite kvalifikačný vklad vo výške 5€ alebo viac pre kvalifikovanie sa na 100% danej sumy v stávkovom kredite až do výšky 100€. Váš kvalifikačný vklad je Váš najvyšší vklad (max. 100€) uskutočnený počas 7 dní pred požiadaním o ponuku. Vklady uskutočnené použitím platobných spôsobov Neosurf, NETeller, Trustly, Skrill, Skrill 1-Tap alebo ‘by Skrill’ sa nebudú započítavať do Vášho kvalifikačného vkladu.
 3. Musíte požiadať o ponuku do 30 dní od registrácie Vášho účtu.
 4. Maximálna suma stávkového kreditu, o ktorú môžete požiadať, je 100€. Napríklad, kvalifikačný vklad 150€ sa kvalifikuje na 100€ v stávkovom kredite.
Uvoľnenie Vášho stávkového kreditu
 1. Váš stávkový kredit bude na zostatku Vášho účtu, ale nie je k dispozícii na výber. Aby ste mohli stávkovať so stávkovým kreditom, musíte podať kvalifikujúce sa stávky s celkovou hodnotou vkladu rovnakou alebo vyššou ako hodnota Vášho kvalifikačného vkladu (max. 100€) a musia byť vyhodnotené do 30 dní od požiadania o ponuku.
 2. Váš stávkový kredit bude zvyčajne dostupný na použitie do jednej hodiny od splnenia požiadavky vyhodnotenia kvalifikačnej stávky.
 3. Na Vašom účte môže byť kedykoľvek dostupných niekoľko ponúk stávkového kreditu. Vyhodnotené kvalifikačné stávky sa budú počítať iba do uvoľnenia jednej z ponúk. V sekcii Pre členov si môžete vybrať, ktorá ponuka bude aktívna.
 4. Stávky podané cez službu Telebet sa nebudú počítať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu.
 5. Akékoľvek jednoduché stávky podané s kurzom nižším ako 1,20 (1/5) nebudú započítané do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. Pri Aku a Kombi stávkach musí mať aspoň jeden tip kurz 1,20 (1/5) alebo vyšší pre započítanie.
 6. V prípade stávkových ponúk, ktoré majú iba dva alebo tri potenciálne výsledky (napríklad Konečný výsledok vo futbale) a kde ste podali stávky na viac ako jeden potenciálny výsledok, či už pred zápasom alebo naživo, do požiadavky vyhodnotených stávok sa bude započítavať iba výsledok s Vašim najvyšším úhrnným vkladom (ak ste podali rovnaký najvyšší úhrnný vklad na viac tipov v rovnakej kombinácii stávok/zápasov, bude sa do požiadavky na vyhodnotené stávky počítať iba jeden). Akékoľvek stávky podané na iné tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu sa nebudú započítavať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. Táto podmienka platí v spojení s inými obmedzeniami. Napríklad, ak ste podali 10€ stávku na to, že Barcelona vyhrá nad Realom Madrid a 15€ stávku na to, že Real Madrid vyhrá nad Barcelonou v ponuke Konečný výsledok pri kurze 1,20 (1/5) alebo vyššom, iba stávka na Real Madrid sa započítava do požiadavky uvoľnenia stávkového kreditu (ak by obe stávky boli v hodnote 10€, počítalo by sa k uvoľneniu Vášho stávkového kreditu 10€). Ak by ste podali ďalšiu 10€ stávku na to, že Barcelona vyhrá nad Realom Madrid pri kurze 1,20 (1/5) alebo vyššom, táto úhrnná stávka vo výške 20€ sa bude započítavať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu a nie tá 15€ stávka na Real Madrid.
 7. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, Okamžité hry, Herné produkty, neplatné stávky a stávky naživo vyhodnotené ako remíza sa nebudú počítať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu započítavať iba zostávajúca aktívna stávka. Kde bola stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, pôvodný vklad sa nebude započítavať do podmienok uvoľnenia Vášho stávkového kreditu, bude sa započítavať iba nový vklad novej stávky.
 8. Ak nemáte vyhodnotené kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu (max. 100€) do 30 dní od požiadania o ponuku, Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený a ponuka bude zatvorená.
Použitie stávkového kreditu
 1. Váš stávkový kredit nie je k dispozícii na výber. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu, avšak vklad so stávkovým kreditom nebude zahrnutý do súm k výplate. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3,00 (2/1) vráti výplatu 30€ (20€ výhra plus 10€ vklad), zatiaľčo 10€ vklad stávkového kreditu podaný s kurzom 3,00 (2/1) vráti čistú výplatu 20€, keďže vklad stávkového kreditu 10€ sa nevracia.
 2. Stávky môžete financovať čiastočne stávkovým kreditom a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť so stávkovým kreditom nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3,00 (2/1), financovaná 5€ stávkovým kreditom a 5€ v hotovosti, vráti výplatu 25€ (20€ výhra plus 5€ vklad v hotovosti), keďže 5€ vklad stávkového kreditu sa nevracia. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), stávky so stávkovým kreditom nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na strelca, ktorý ani nenastúpil v zápase), stávky so stávkovým kreditom budú vrátené.
 3. Pre účely funkcie Vyplatiť teraz sa bude hodnota zobrazovať už bez vkladu so stávkovými kreditmi a v prípade použitia funkcie Vyplatiť teraz obdržíte aktuálnu sumu k výplate.
 4. Váš stávkový kredit nemôže byť:
  • prevedený do Kasína, Automatov alebo Pokeru;
  • použitý ako vklad pre Bankéry, Podmienené stávky, Nepriamo podmienené stávky, Teasery alebo stávky podané cez službu Telebet.
 5. Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený po 90 za sebou nasledujúcich neaktívnych dní na Vašom účte. Uskutočnenie vkladu, podanie športovej stávky alebo účasť na produkte Kasíno, Automaty alebo Poker, sa považuje za aktivitu na účte.
 6. Stávkový kredit môže byť použitý ako kvalifikačná stávka pre nasledujúce ponuky:
  • 0-0 peniaze späť
 7. Stávky podané so stávkovým kreditom sa nekvalifikujú do nasledujúcich bonusov:
  • Bonus na Euro futbal
  • Tenisový Aku bonus
  • Bonus na Aku stávky
  • Euro basketbal bonus
  • Multibonus pre austrálske rugby
Všeobecné informácie
 1. Táto ponuka sa končí o 12:59 SEČ 28. novembra 2019, a po tejto dobe už nemôžete o ňu požiadať.
 2. Táto ponuka je dostupná iba zákazníkom s bydliskom v Španielsku.
 3. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Ďalej si bet365 vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 4. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 5. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu alebo ponuky a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 6. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 7. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.
Prístupom, pokračovaným používaním alebo prehliadaním tejto stránky súhlasíte, že použijeme určité cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb zákazníkom. bet365 používa iba cookies, ktoré vylepšujú chod stránky a nenarušujú Vaše súkromie. Viac informácií o využití, spravovaní a prípadnom zastavení prísunu cookies môžete nájsť na stránke Používanie cookies.
bet365 získala príslušnú licenciu pre poskytovanie služieb v Španielsku, ktorá jej bola udelená Generálnym riaditeľstvom pre reguláciu hazardných hier.